loading

Izaberite svoj plan i vozite auto iz snova

 

Izaberite otplatu koja će odgovarati upravo Vama. Omogućit ćemo Vam da sjednete za upravljač Vašeg Opela iz snova.

Život je pun snova i nadanja, a na sreću neke od snova moguće je vrlo jednostavno i ostvariti. 

Tvrtka Auto Šatrak d.o.o. godinama surađuje s brojnim financijskim institucijama tako da je Vaš financijski partner zasigurno i naš.

Ukoliko do sada niste imali iskustva kreditiranja - tu smo da Vam pomognemo u realizaciji financiranja. 

 

A jeste li razmišljali o leasingu?

 

Osim financiranja putem kredita u našim prodajno-servisnim centrima Vam možemo omogućiti i financiranje vozila putem leasinga.

Leasing je poseban oblik financiranja koji se zasniva na ideji da je objekt leasinga bolje koristiti nego kupiti. Leasing omogućuje korisniku da neko vozilo dobije na korištenje za vrijeme koliko mu je potrebno, umjesto da ga kupi.

Razlikuju se dva osnovna tipa leasinga - financijski i operativni. Razlikuju su prema načinu stjecanja vlasništva nad objektom leasinga, uvjetima odobravanja i načinu obračuna troškova najma te poreznom tretmanu.

 

Kod operativnog leasinga predmet najma ostaje u vlasništvu davatelja najma (leasing tvrtke) za sve vrijeme njegovog trajanja ali se po njegovu isteku može prodati trećim osobama. Vrijednost predmeta leasinga obračunava se u neto iznosu, odnosno kalkulirajući vrijednost bez PDV-a koji se plaća u jednakim mjesečnim obrocima za cijeli period otplate. Troškovi operativnog leasinga priznaju se kao troškovi poslovanja i umanjuju osnovicu za plaćanje poreza na dobit. Knjigovodstveno se vrijednost operativnog leasinga ne iskazuje u bilanci zaduženosti čime se ne smanjuje vrijednost tvrtke. Prilikom ugovoranja obvezna je uplata jamčevine davatelju najma koja se iskazuje u postotku inicijalne vrijednosti predmeta leasinga. Nakon isteka leasing ugovora svoje vozilo možete zamijeniti novim.

 

Kod financijskog leasinga predmet najma prelazi u potpuno vlasništvo korisnika sa zadnjom otplaćenom ratom leasinga. Tijekom trajanja najma - trošak se vodi u poslovnim knjigama korisnika leasinga kao investicija i iskazuje se u sklopu njegove bilance zaduženosti kao obaveza. Vrijednost predmeta leasinga obračunava se u bruto iznosu sa PDV-om koji se plaća ili u jednakim obrocima tijekom najma ili kao jednokratni iznos po njegovu završetku.

 

Prednosti leasinga:

  • rate leasinga se otplaćuju iz prihoda koji se ostvaruju upotrebom predmeta leasinga - prema načelu "plaćaj kako zaradiš"
  • porezne prednosti - troškovi (operativnog) leasinga u potpunosti se priznaju u troškove poslovanja dok se PDV plaća u mjesečnim obrocima
  • likvidnost -  korisniku kapital ostaje na raspolaganju za druge investicije ili kao obrtni kapital
  • kreditna sposobnost - leasingom se za razliku od kredita poboljšavaju financijski indikatori likvidnosti i zaduženosti
  • nakon isplate zadnjeg obroka leasinga moguće je postati vlasnik vozila ili ga zamijeniti s novim.

 

 

Za sve daljnje, eventualno potrebne informacije stojimo Vam na raspolaganju i molimo Vas da se ne ustručavate kontaktirati nas na sljedeće brojeve telefona: 048 62 40 20 i 033 80 33 66.

Odjel prodaje Vam je na raspolaganju svakim radnim danom od 8 do 18 sati, odnosno subotom od 8 do 13 sati.

 

Idite na vrh